Siste nytt

Vi gratulerer Irish med bestått kompetanseprøve

Irish kompetansebevis

Vi kan nå gratulere vår første lærekandidat med fullført og bestått kompetanseprøve i keramikerfaget. HURRA!!!

27.09.21 bestod Irish sin kompetanseprøve, damene på bildet er prøvenemda som kom over fra Vestfold og Telemark. Vi er veldig stolte av Irish som gjorde en fantastisk flott kompetanseprøve.

Hva gjør en keramiker hos oss?

  • klargjøring av leire, dekor og glasurer, og rengjøring av utstyr og verksted
  • forming av gjenstander i forskjellige teknikker
  • dekorering, glasering og brenning, etterbehandling, utstilling, pakking og sending

Som keramiker må du like fysisk og sølete arbeid. Du må ha fingerferdighet, nøyaktighet, kreativitet, form- og fargesans, utholdenhet og praktisk sans. Les mer om keramikerfaget her: vilbli.no – keramiker

Lærekandidatordningen er en parallell til lærlingeordningen. For lærekandidater gjelder en redusert læreplan, kandidaten får en grunnkompetanse, lærekandidaten skal gjennom en kompetanseprøve, og vil kunne oppnå et kompetansebevis.

Lærekandidatordningen er for elever som har behov for tilrettelagt undervisning. For å kunne starte som lærekandidat, gjennomfører aktuelle kandidater en periode med yrkesfaglig fordypning (YFF) i de ulike bedriftene. I denne perioden kartlegges motivasjon, behov for tilrettelegging og interesse for lærefaget. Noen av bedriftene tilbyr også karriereveiledning. Når bedrift og lærekandidat har skrevet kontrakt, har opplæringskontoret i oppgave å sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5, og læreplan i faget.

Etter Opplæringsloven kap. 5 har lærekandidater rett til spesialundervisning etter enkeltvedtak. Dette understøttes også av lov om likestilling og forbud mot diskriminering, § 21:

Elever og studenter med funksjonsnedsettelse ved skole- og utdanningsinstitusjoner har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

§ 21, Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

Vil du lære mer om et fag du kunne tenke deg å jobbe med i fremtiden?
Vi har ledige plasser for lærekandidater! Les mer her:  arbeidsmuligheter – lærekandidatordningen