Vår miljøpolitikk

For å lykkes i vårt miljøarbeid har vi vedtatt følgende miljøpolitikk:

Nordnes Verksteder AS arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen og øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall. Dette er også nedfelt og konkretisert i våre etiske retningslinjer som slår fast at:

 • Vi har et bevisst forhold til bruk av råvarer og forbruksartikler med tanke på en bærekraftig utvikling og økonomisk ressursbruk.
 • Gjennom valg av råvarer, fasiliteter, produksjonsutstyr og produksjonsmetoder sikrer vi et forsvarlig og individuelt tilrettelagt arbeidsmiljø.

Nordnes Verksteder AS skal kontinuerlig bli bedre på miljø ved å:

 • først feie for egen dør
 • dyrke miljøbevissthet i egen organisasjon
 • gjøre våre leverandører og kunder til miljøpartnere
 • oppmuntre ansatte og kontakter til å gjøre riktig miljøvalg
 • tilfredsstille miljøkrav gitt av myndigheter
 • Ved innkjøp skal miljøkrav være en sentral del i innhenting av anbud. Våre medarbeidere skal være “miljøsmarte”
 • Digitalisere så mye som mulig av driften for å redusere papirbruk
 • Profilere miljøbevissthet og sertifisering(er) så mye som mulig.
 • Kontinuerlig å forbedre og vurdere vår miljøbevissthet.

For å nå disse målene og evaluere oss selv skal vi alltid være miljøsertifisert, samt i det daglige følge egne instrukser og føringer.

Kvalitetspolitikk for Nordnes Verksteder AS

KVALITET er en viktig verdi som vi ønsker at vår bedrift skal være preget av. Vi har også innlemmet kvalitetsaspekter i våre etiske retningslinjer.

 • Vi har valgt ISO som kvalitetssikringssystem og er sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001:2015. Systemet har ekstern revisjon og er godkjent av NAV i forhold til deres kravspesifikasjon overfor vår virksomhet.

Sertifiseringen revideres og vedlikeholdes kontinuerlig, og vi skal re-sertifisere oss i 2020 etter ny standard.

 • Vi bruker Wis Web som avvikssystem for å behandle og dokumentere avvik, både for kvalitet og miljø.
 • Vi har gode rutiner for å motta og behandle tilbakemeldinger vi får.
 • Vi har fokus på vårt IA-, HMS- og Industrivernsarbeid, for å sikre et arbeidsmiljø av høy kvalitet.
 • Vi er medlem av ASVL for å ivareta en faglig og organisatorisk høy standard.
 • Vi bruker “WIS tiltak” for å dokumentere og sikre god oppfølging av den enkelte arbeidstaker/deltaker.
 • Vi jobber etter dokumenterte prosedyrer og instrukser i alle ledd.
 • Vi har høyt fokus på bruk, utvikling og formidling i samspill med våre omgivelser.
 • Vi jobber etter fastlagte strategier og planer som er gjenstand for jevnlig evaluering.

Fra våre etiske retningslinjer:

 • Varene vi produserer er av høy kvalitet både med tanke på funksjonalitet og varighet.
 • Vi velger nye satsingsområder ut fra aktuelle samfunnsbehov.
 • Gjennom valg av råvarer, fasiliteter, produksjonsutstyr og produksjonsmetoder sikrer vi et forsvarlig og individuelt tilrettelagt arbeidsmiljø.
 • Vi gjør hverandre bedre ved å gi konstruktive tilbakemeldinger.
 • Vi holder avtaler og oppfyller våre forpliktelser. Ved avvik skal vi så snart som mulig informere de det gjelder.