0
Kr 0,-

Lærekandidatordningen

Lærekandidatordningen

Lærerkandidatordningen

Lærekandidater

 

Vil du lære mer om et fag du kunne tenke deg å jobbe med i fremtiden?
Vi har ledige plasser for lærekandidater!

Har du behov for tilrettelagt opplæring etter videregående for å få kompetanse innen et fagfelt? Da kan du søke om plass som lærekandidat hos oss.

Vi samarbeider med flere videregående skoler i Vestland (hovedsakelig Bergensområdet) om praksisplasser for skoleelever.

Hos oss her på Nordnes Verksteder AS vil du komme inn i et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Du vil få mye praktisk erfaring i faget du velger, og du kommer til å lære om arbeidslivets rettigheter og plikter. Du får tett oppfølging av arbeidsleder og en egen veileder.
Lærekandidat er et tilbud i tilrettelagt opplæring for deg som går HTA-linjen på videregående skoler.

Vi kan ta imot lærekandidater i disse fagene:

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker du vite mer, eller om du vil komme på besøk.

Opplæringsløpet varierer mellom 1-4 år hvorav et 2-årig løp er mest brukt. Som lærekandidat har du en arbeidskontrakt, du får lærekandidatlønn, tilrettelagt opplæring, veiledning og oppfølging av arbeidsleder og veileder.

Vi er tilknyttet opplæringskontoret OKAMB (Opplæringskontoret for Arbeidsmarkedsbedrifter)

I det faget du velger følges en TLKP (tilrettelagt lærekandidatplan). Her jobber du med fagmål som er aktuelle for deg. Det er oppfølging underveis i samarbeid med OKAMB.

 

Søknadsfrist 1. februar for elever som går vg2.

Ellers løpende opptak for personer under 25 år.

For å søke som lærekandidat, tar du kontakt med oss for videre og hjelp.

 

Nordnes Verksteder AS, Dalhaugene 2, 5152 Bønes
kontaktperson: Rebecca Teigland Tlf: 958 63 668 

Besøk nettbutikken!

Følg oss på sosiale media!

Instagram

Meld deg på vårt nyhetsbrev!