0
Kr 0,-

Kontrakt med matvarehuset

Kontrakt med matvarehuset

Kontrakt med Matvarehuset

Bergen kommune inngikk i 2017 en ny 5-årig avtale med Matvarehuset AS om produksjon og levering av middager til alders- og sykehjem og hjemmeboende tjenestemottakere. Ved utførelse av kontrakten skal det bl.a benyttes 18 årsverk fra vekstbedrifter. Vi er veldig stolt over avtalen som vi har inngått med Matvarehuset om å levere til sammen 7 årsverk i denne viktige kontrakten .
I denne avtalen stiller vi med assistent på bil, personell på pakkelinjene og produksjon av forskjellige produkter til bruk i servering, opplæring mm. Litt over halvparten av årsverkene jobber på Matvarehuset sitt anlegg i Olsvik, de andre er på avdelingene på Nordnes Verksteder. Denne kontrakten bidrar til oppnåelse av en viktig målsetting for Nordnes Verksteder. Det å gi mulighet til våre arbeidstakere å jobbe i ordinære virksomheter.
Foto: Alma Valle

Besøk nettbutikken!

Følg oss på sosiale media!

Instagram

Meld deg på vårt nyhetsbrev!