Har du lyst på jobb i VTA-tiltaket?

De siste årene har søkerlisten hos oss vært kjempelang! I 2019 fikk vi tildelt noen nye VTA-plasser og listen er derfor kortere enn på lenge. Vi tror at det er flere aktuelle personer her i Bergen som kan bli dyktige arbeidstakere hos oss. Kanskje dette er deg eller noen du kjenner?

Ta kontakt med Andreas på andreas@nordnes-verksteder.no eller 988 71 205 om du har spørsmål.

Vi har et variert arbeidstilbud, og tilbyr

 • Fast arbeid innen Varig Tilrettelagt Arbeid
 • Arbeidsutprøving for elever fra videregående skoler
 • Tilrettelagt opplæring i bedrift gjennom Lærekandidatordningen
Nordnes Verksteder AS sin medieavdeling har laget en video som viser bredden i vårt arbeidstilbud

Økt livskvalitet

Et viktig mål for oss er å bidra til å øke våre arbeidstakeres livskvalitet. Dette gjør vi gjennom:
 • Å ta deg med på råd og gi medbestemmelse.
 • Å utarbeide din handlingsplan i samarbeid med din arbeidsleder. Her diskuterer vi hvilke mål og ønsker du som arbeidstaker har for fremtiden, og hvordan vi best mulig kan hjelpe deg til å nå disse.
 • Å ta dine og andres tilbakemeldinger seriøst. Vi har system for klager og andre tilbakemeldinger, blant annet eget tilbakemeldingsskjema her på hjemmesiden.
 • Å la representanter for hver avdeling delta i et rådgivende "Forum" med ledelsen.
 • Å ha fellesmøter en gang i måneden for alle arbeidstakerne som jobber hos oss.
 • Å ha et aktivt og forpliktende samarbeid med den enkeltes nettverk.
 • Å bruke vårt verdisett; kvalitet, respekt, ansvar og mot i hverdagen.
Våre dyktige arbeidsledere er vel kjent med å legge arbeidet til rette for den enkelte. Som bedrift er vi opptatt av å utvikle og ivareta vår egenart. Vi ønsker å tilby egne produkter som kun kan fås hos oss.

Har du lyst på jobb som veileder?

For tiden har vi ingen ledige stillinger. Evt stillinger vi lyses ut her og gjennom Finn.no.

Lærerkandidatordningen

Lærekandidater

Vil du lære mer om et fag du kunne tenke deg å jobbe med i fremtiden?
Vi har ledige plasser for lærekandidater!

Har du behov for tilrettelagt opplæring etter videregående for å få kompetanse innen et fagfelt? Da kan du søke om plass som lærekandidat hos oss.

Vi samarbeider med flere videregående skoler i Vestland (hovedsakelig Bergensområdet) om praksisplasser for skoleelever.

Hos oss her på Nordnes Verksteder AS vil du komme inn i et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Du vil få mye praktisk erfaring i faget du velger, og du kommer til å lære om arbeidslivets rettigheter og plikter. Du får tett oppfølging av arbeidsleder og en egen veileder.
Lærekandidat er et tilbud i tilrettelagt opplæring for deg som går HTA-linjen på videregående skoler.

Vi kan ta imot lærekandidater i disse fagene:

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker du vite mer, eller om du vil komme på besøk.

Opplæringsløpet varierer mellom 1-4 år hvorav et 2-årig løp er mest brukt. Som lærekandidat har du en arbeidskontrakt, du får lærekandidatlønn, tilrettelagt opplæring, veiledning og oppfølging av arbeidsleder og veileder.

Vi er tilknyttet opplæringskontoret OKAMB (Opplæringskontoret for Arbeidsmarkedsbedrifter)

I det faget du velger følges en TLKP (tilrettelagt lærekandidatplan). Her jobber du med fagmål som er aktuelle for deg. Det er oppfølging underveis i samarbeid med OKAMB.

Søknadsfrist 1. februar for elever som går vg2.

Ellers løpende opptak for personer under 25 år.

For å søke som lærekandidat, tar du kontakt med oss for videre og hjelp.

Nordnes Verksteder AS, Dalhaugene 2, 5152 Bønes
Kontaktperson: rebecca@nordnes-verksteder.no Tlf: 958 63 668

Mitt Varsel

Mitt Varsel – retningslinjer

Godkjent 1. mars 2019

Vi har rett til å si ifra om kritikkverdige forhold i bedriften. Varsling skal skje når det foreligger kritikkverdige forhold i virksomheten som innebærer brudd på:

 • Straffebestemmelser
 • Andre lovbestemte påbud eller forbud
 • Fastsatte instrukser og retningslinjer, herunder virksomhetens etiske retningslinjer

Det kan også varsles om kritikkverdige forhold i virksomheten som bryter med den alminnelige oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

Nordnes Verksteder AS oppfordrer alle til å melde fra om forhold som ikke er som de skal i virksomheten.

Varsling skal være forsvarlig. Med forsvarlig mener vi at du må kun fortelle det som er sant, og ikke utsette andre for unødig skade. Rykter o.l. kan være falske og uten fakta vil det ofte være umulig å vite om det er sant. Forhold som allerede er allment kjente er det ikke behov å varsle om. Nordnes Verksteder AS beskytter de som varsler forsvarlig mot gjengjeldelse. Dette betyr at det er en tjenesteforsømmelse å gjengjelde mot en varsler. Gjengjeldelse kan være oppsigelse, advarsler, forbigåelse, utestengelse o.l.

Melde fra

Kritikkverdige forhold bør fortrinnsvis håndteres i linje ved at det meldes fra til nærmeste overordnede eller etikkombudet. For å sikre en best mulig håndtering av varsel, og en kanal for varsling når overnevnte løsning ikke er aktuell, har Nordnes Verksteder AS etablert en elektronisk varslingsportal. Dette er en tjeneste levert av en ekstern leverandør og begrenser Nordnes Verksteder AS mulighet til blant annet å slette innkomne varsel.

Gjennom portalen kan du også varsle anonymt.

Gjennom webportalen kan du melde fra til bedriften om forhold som bør korrigeres. Du kan velge om du vil varsle med navn eller om du foretrekker å være anonym. Varsler som blir innsendt elektronisk kan ikke slettes av virksomheten, leverandøren av varslingssystemet har laget en automatisk slettefunksjon som sletter alle varsel etter to år. Når du varsler, får du tildelt et brukernavn og passord.

NB! Brukernavn og passord må tas vare på ved å skrive det ned, kopiere eller på annen måte bevare det. Det innebærer at du kan logge deg inn igjen og sjekke hva som er status i saken, hvem som er saksbehandler og eventuelt supplere med mer informasjon gjennom portalens chattefunksjon.

Skulle du glemme brukernavn og passord du har fått, og er anonym, kan du melde saken inn på nytt. Det er naturligvis ikke være mulig å trykke glemt passord så lenge du er anonym.

Vil du vite mer om hvordan varslingskanalen fungerer, kan du se på dette introkurset om varsling.

https://e.digitaliq.no/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=57

Oppfølging av varsel

Nordnes Verksteder AS tar ansvar og retter opp kritikkverdige forhold i virksomheten. Alle varsel sendt gjennom varslingsportalen mottas av to medlemmer i staben, daglig leder og nestleder. I tillegg kan styreleder i Nordnes Verksteder AS lese alle varsel.

Saker som skal løses et annet sted i virksomheten kan overlates til en annen enn dem som står som førstegangsmottakere. Vedkommende vil da få tilgang til sin sak og kan bruke systemet herunder også chattefunksjonen. Navnet vil fremkomme i statusfeltet som varsler kan lese under feltet saksbehandler.

Alle varsel vil bli behandlet i en to-stegs prosess. Først vil fakta kartlegges. Dette gjøres ved intervjuer og annen materialinnhenting av en dedikert person eller gruppe. På denne bakgrunn foreslås tiltak. Tiltak og reaksjoner skal følge virksomhetens personalpolitikk, regler og sedvane.

Tiltak skal dokumenteres og besluttes, endelig avslutning av saken skal foretas av den i ledelsen som er gitt fullmakt til dette. Sakens status vil da bli satt til Avsluttet.

Vær oppmerksom på at det ikke alltid, av personvernhensyn, er mulig å gi tilbakemelding på hva som faktisk er utfallet av en sak. Dette er tilfellet når den som varsler ikke er en direkte del av saken. Vi vil likevel gi tilbakemelding på et nivå som er forsvarlig sett ut fra personvernhensyn.

Vil du ha mer informasjon?

Fyll ut kontaktskjemaet, eller ring oss på telefon 55 33 57 50